Có rất nhiều bộ sưu tập nước hoa cổ, điều đó củng cố thêm thông tin rằng hạn sử dụng của nước hoa là rất lâu, thậm chí nếu bảo quản đúng cách nó sẽ không hư hỏng. Một số hãng in trên bao bì chai nước hoa hạn sử dụng là 24 đến 36 tháng tính từ thời điểm chai nước hoa đó được sử dụng, đó có thể là một khuyến cáo về thời gian sử dụng tốt nhất của chai nước hoa đó, và cũng có một số hãng được yêu cầu phải ghi hạn sử dụng theo quy định của một số quốc gia đối với các sản phẩm được lưu hành. Do đó việc hạn sử dụng nước hoa là bao lâu tùy thuộc rất lớn vào việc bạn bảo quản nó như thế nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *